EFRROW

Dofinansowanie EFRROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

ue.jpg

Nazwa operacji

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup wyposażenia, sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji wysokiej jakości usług projektowania i aranżacji wnętrz.
 

Opis operacji

Operacja mająca na celu: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zwiększenie zatrudnienia i zakup wyposażenia na potrzeby urządzenia biura do projektowania, aranżacji i architektury wnętrz, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Przewidywane wyniki operacji

Regulamin i polityka prywatności - © DL Projectus. All rights reserved.